ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНИХ АКТИВІВ НАРОДУ УКРАЇНИ

 

Після відсторонення від влади колишнього Президента України Віктора Януковича у лютому 2014 року за ініціативою Уряду України розпочато заходи з повернення вкрадених активів.

Уряд України потребує міжнародної підтримки у поверненні цих коштів, які отримані внаслідок корупції та, ймовірно, знаходяться за межами країни.

Проблеми, з якими партнерам належить зіткнутися в ході міжнародного співробітництва з повернення вкрадених в Україні активів, як очікується, будуть подібні проблемам у багатьох інших країнах, і їх подолання потребує міжнародної підтримки, а також обміну інформацією, ресурсами та досвідом.

Повернення вкрадених активів є основоположним принципом Конвенції ООН проти корупції, яка закликає всі країни-члени ООН «пропонувати одна одній найширшу співпрацю та допомогу» для повернення таких активів їх законним власникам.

Ряд країн і регіональних організацій (таких, як Європейський союз) вже прийняли заходи для забезпечення адміністративного заморожування активів, що належать певним особам. Хоча ці кроки і мають вирішальне значення для запобігання подальшого розтрачання таких коштів, вони є лише тимчасовими і повинні бути доповнені діями кримінального правосуддя, які гарантуватимуть конфіскацію та повернення незаконно отриманих активів їх законним власникам.

Кримінальне судочинство з боку Уряду України у співпраці з фінансовими центрами є дуже важливим у відстеженні і поверненні вкрадених активів, а також у притягненні до відповідальності осіб, винних у їх викраденні. Внутрішньодержавна координація та професійна компетентність, так само як і міжнародне співробітництво є життєво важливими складовими такої діяльності.

Підґрунтям Ініціативи з повернення вкрадених активів ­(ІПВА) є ідея, що повернення вкрадених активів є важливим у протидії наслідкам корупції, боротьбі з безкарністю та відновленні справедливості.

На цьому веб-сайті висвітлюються деякі заходи, вже прийняті Україною та іншими країнами, щодо повернення вкрадених активів. Тут вказується, яким чином повернення активів може бути успішно запроваджене міжнародним співтовариством.

На веб-сайті також приділяється увага важливим ресурсам для проведення цього процесу, зокрема, таким виданням ІПВА, як ‘The Asset Recovery Handbook’ (Довідник з повернення активів) та ‘Barriers to Asset Recovery’ (Перешкоди поверненню активів).

Ініціатива з повернення вкрадених активів (ІПВА) є результатом партнерства між Групою Світового банку та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), яке підтримує міжнародні зусилля з ліквідації «тихих га